Начало | Европейски програми | Програма за развитие на селските райони 2007-2013

Програма за развитие на селските райони 2007-2013

Програмата финансира инвестиции в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, развитие на базисната инфраструктура и микропредприятията в селските райони.

В рамките на програмата Адванс Консулт извършва:

• подготовка на проектни предложения;
• управление на проекти и организиране на тръжни процедури;
• подпомагане на местните инициативни групи за развитие на селските райони при разработване и  изпълнение на стратегиите за местно развитие