Начало | Европейски програми | ОП ”Регионално развитие” 2007-2013

ОП ”Регионално развитие” 2007-2013

Програмата финансира проекти за устойчиво и интегрирано териториално развитие, пътна инфраструктура, социални и здравни заведения, културно-исторически обекти, насърчаване на туризма и международно сътрудничество.

В рамките на програмата Адванс Консулт извършва:

• подготовка на проектни предложения, технически задания и тръжна документация;
• управление и вътрешен мониторинг на проектите;
• техническа помощ при реализация на проекти за устойчиво териториално развитие, международно сътрудничество, развитие на туризма и др.