Начало | Корпоративни финанси | Проектно финансиране

Проектно финансиране

 

Търсите финансиране за своя бизнес.

Адванс Консулт помага на своите партньори да определят необходимостта си от финансиране на база техният план за разширяване на бизнеса.
Участваме от самото начало на даден проект, като първо правим независимо проучване на Вашите специфични нужди от финансиране, след което идентифицираме ресурсите и програмите за тяхното финансиране, като посочваме силните и слабите им страни и приключваме с осигуряване на подходящо финансиране от частни инвестиционни фондове или чрез банково кредитиране.

За да си осигурят финансиране, компаниите трябва да представят своя проект, като посочат размера на собствения разполагаем ресурс – като обикновено се изисква самоучастието да възлиза от 15% до 30% от стойността на проекта, както и разчет на очакваните резултати от проекта, включително от гледна точка на броя и качеството на създадените работни места или запазените такива за последните три години.
Съществуващите компании трябва да представят заверени финансови отчети за последните три години и прогнозни финансови отчети за следващите три години, докато новоучредените дружества представят само прогнони отчети, препоръчително за срока на целият проект.

Адванс Консулт е в състояние да Ви помогне да откриете и структурирате най-подходящото финансиране, което ще гарантира на Вашата компания успешно стартиране или разширяване на бизнеса.

Ние имаме добри позиции за осигуряване на необходимия заемен капитал и предоставяне на бизнес консултации, при разработване на бизнес проекти от малки и средни компании от почти всички индустрии, като предлагаме и голямо разнообразие от програми, които също ще помогнат за финансиране на вашия бизнес.
Преди да внесем проекта за оценка от съответната отговорна институция или банка екип от наши експерти ще го представи и защити пред вас.
Ще защитим проекта пред банка, ако се нуждаете от първоначален финансов ресурс за неговото изпълнение.
Ако предпочетете Адванс Консулт за свой партньор, познавайки процеса в детайли, ние със сигурност ще Ви спестим времето и усилията, които трябва да вложите за подготовка на документацията. За да избегнем възможни грешки и за да гарантираме защита на договореното финансиране, ще сме с вас по пътя на изпълнението, управлението и отчитането на проекта, до неговото успешно стартиране.
Ние имаме голям опит в структурирането на най-подходящите финансови продукти за успешното завършване на Вашите проекти.