Начало | Инвестиционно банкиране | Капиталово преструктуриране

Капиталово преструктуриране

Адванс Консулт помага на своите клиенти, които имат краткосрочни финансови проблеми или са изправени пред финансова несъстоятелност или банкрут. Нашият екип използва своя финансов и оперативен опит, за да предложи цялостни мерки за преструктуриране, целящи краткосрочното стабилизиране на бизнеса и преследване на средносрочно преструктуриране и растеж – подобряване на капиталовата структура, осигуряване на рефинансиране на настоящи задължения, предоговаряне с доставчици и кредитори, въвеждане на оперативни подобрения и други.

Ние работим тясно с други професионалисти, като адвокати и финансови институции, за да сме сигурни, че всички възможности в подобни ситуации са правилно отчетени и адресирани.
Ние осигуряваме финансиране на нашите клиенти, от широк кръг публични и частни финансови институции. Въз основа на изградени взаимоотношения с водещи финансови институции ние сме готови да представим една транзакцията, на банки, инвестиционни фондове и институционални инвеститори от името на нашите клиенти.

Нашият опит и специалисти, ни дават възможност да предложим индивидуални решения съобразени със специфичните условия и нужди на нашите клиенти.

Ние предлагаме следните услуги в областта на капиталовото преструктуриране:

      • Разработване и прилагане на предложения за преструктуриране;
      • Преструктуриране на капитала и съществуващите дългове;
      • Бизнес планиране;
      • Преговори с кредитори;
      • Извънсъдебни споразумения;
      • Представяне на купувачи и продавачи на изпадналите в затруднение компании;
      • Продажби на активи;
      • Продажби на обслужвани и необслужвани заеми;
      • Оценка на бизнеса и ценни книжа;
      • Структуриране, преговори и потвърждаване на плана за оздравяване;
      • Оценка на жизнеспособността на бизнеса;
      • Съдействие при съдебни спорове и експертни оценки;
      • Преддоговорни планове за оздравяване.

Ако решите да изберете "Адванс Консулт"ООД за свой партньор, ние ще бъдем с вас през целия процес на преструктуриране финансовия се гарантира оптимално капиталова структура за вашата фирма и да направи своя компания по-ефикасни и по-печеливша.