Начало | Европейски програми | ОП "Околна среда" 2007-2013

ОП "Околна среда" 2007-2013

Програмата финансира проекти за интегрирано управление на водите (водоснабдяване и канализация, пречиствателни станции за питейни и отпадни води), инвестиции в управлението на отпадъците и опазване на биоразнообразието.

В рамките на програмата Адванс Консулт извършва:

• подготовка на проектни предложения, технически задания и тръжна документация;
• изготвяне на финансово-икономически анализи (анализи на разходи и ползи);
• юридически и административни услуги по подготовката на терена за строителство;
• управление на проектите.