Дю дилиджънс

 
Ние от Адванс Консулт можем да Ви помогнем да се ориентирате сред множеството стратегически алтернативи: от откриването на подходящи компании за сливане или придобиване до приключването на сделка.
Адванс Консулт предлага съвети по всички аспекти на сливанията и придобиванията, включително и в една от най-важните части на процеса като Дю дилиджънс. Ние предлагаме на нашите партньори следните услуги:
Предварителен дю дилиджънс, които включва установяване на връзка с дружеството-цел. Нашата задача е да прегледаме финансовите данни и да предоставим на потенциалния инвеститор, или купувач ключова информация, която или да потвърди предоставените данни или да посочи основание за преразглеждане на условията на сделката.
Комплексен дю дилиджънс от страна на купувача или продавача:
• Финансов дю дилиджънс;
• Данъчен дю дилиджънс;
• Търговси дю дилиджънс;
• Търговски дю дилиджънс;
• Правен дю дилиджънс;
Ние притежаваме задълбочени познания в областта на данъчното законодателство и дългогодишен опит в сферата на финансовия и данъчен анализ на търговски дружества (дю дилиджънс).
Финансов и данъчен дю дилиджънс е нашата основна услуга, която предлагаме от сферата на консултантските ни услуги при сделки. Тя включва преглед на дейността на дружеството в миналото и неговите бъдещи перспективи.
Професионалният финансов дю дилиджънс ще разкрие проблемите пред купувача, които той да вземе под внимание при преговорите по сделката, за да се предприеме подходящи действия, като: намаляване на цената, промени в процеса на интеграция и/или осигуряването на финансиране.
Професионален дю дилиджънс от страна на продавача обикновено се използва когато продавача предлага дружество с високо качество и очаква множество оферти, но не е подготвен да започне преговори само с един потенциален купувач от самото начало на процеса.
Основните ползи за дружеството, иницииращо собствен дю дилиджънс са: да разкрие значими проблеми в ранна фаза, да намали времето, необходимо за приключване на сделката, като помогне за ускоряването на преговорите относно цената на сделката.
Ние подпомагаме нашите партьори също и с Правен, Търговски, Операционен и ИТ дю дилиджънс при осъществяване на сливания и поглъщания, включително сделки по преструктуриране на бизнеса и оценка на риска.
Какво получават нашите партньори?
• Професионална преценка на финансовите аспекти на бизнес комбинацията, като по този начин увеличавате добавената стойност на вашите бизнес и/или инвестиции;
• Бързо и успешно приключване на сделката с минимално ангажиране на ключовите Ви мениджъри;
• Най-добрата възможна структура на сделката, с която постигате вашите цели при минимални транзакционни и данъчни разходи.
Екипът на Адванс Консулт има потенциала да осигури на своите партньори най-добрите дю дилиджънс услуги.