Начало | Европейски програми | ОП „Конкурентноспособност” 2007-2013

ОП „Конкурентноспособност” 2007-2013

Програмата финансира проекти за модернизация на българските предприятия, въвеждане на иновации и подобряване на бизнес средата, укрепване на международните позиции на предприятията.

В рамките на програмата Адванс Консулт извършва:

• подготовка на проектни предложения и бизнес планове;
• управление на проектите, организиране на тръжни процедури, отчитане и вътрешен мониторинг.