Начало | Инвестиционно банкиране | Набиране на дългов капитал

Набиране на дългов капитал

Адванс Консулт предлага консултантски услуги по набиране на дългов капитал на частни компании, чрез нашите отношения с различни финансови институции по целия свят.

Ние работим с нашите клиенти от самото начало, като се стараем да разберем техните краткосрочна и дългосрочна потребност от финасиране, включвайки се при разработването на цялостната им стратегия за финансиране и ги подпомагаме до финализирането на сделката.

Ние поддържаме постоянна връзка с търговски банки, специализирани кредитори, мецанин кредиторите и частни фондове, за да разполагаме с актуалните параметри на предлаганото от тях финансиране. Нашите контакти ни осигуряват възможността да знаем най-подходящи източници на капитал във всеки един момент, което ни позволява да да предложим оптимална структура на сделките за задоволяване на нуждите от дългово финансиране на нашите клиенти.

Нашите услуги включват финансиране на дълга на споразумението, преговорите и структуриране на широк кръг от главния дълг и мецанин финансирания да изпълни целите на нашите клиенти, в т.ч.:

      • Конвенционално банково финансиране;
      • Мезанин финансиране;
      • Проектно и структурно финансиране;
      • Конвертируем дълг;
      • Финансиране за придобивания;
      • Издаване на облигации/секюритизация;
      • Мостово финансиране.

Ако решите да изберете "Адванс Консулт"ООД за свой партньор, ние ще бъдем с вас през целия процес по осигуряване на дългов капитал, с цел осигуряване на най-добри условия на финасиране и оптимална капиталова структура на вашия бизнес.