Начало | Корпоративни финанси

Корпоративни финанси

 Адванс Консулт покрива вашето търсене от качествени професионалисти, предлагащи комплексни услуги в сферата на корпоративните финанси. Ние консултираме и съдействаме на клиентите ни интересуващи се от: 

         • Банково кредитиране                                                  • Проектно финансиране 
         • Рефинансиране на банкови кредити                      • Бизнес и стратегическо планиране 
         • Превалутиране на банкови кредити                        • Дю дилиджънс 

Опит с уникална перспектива

В допълнение на консултантския им опит в сферата на корпоративните финанси, нашите професионалисти имат сериозен международен опит, като оперативни мениджъри: Началник управление Корпоративно банкиране, Ръководител отдел Кредитен риск и Финансов директор на холдинг в частни и публични компании. Този опит гарантира: 

  • Реална практическа ориентация, която отличава Адванс Консулт от традиционните консултанти и  инвестиционни банкери;
  • Възможност да се капитализира реалният международен опит с този в банковото и проектно финансиране, рефинансиране и бизнес планиране в рамките на компанията;
  • Възможност да се предоставят ценни познания за разрешаване на разнообразните текущи проблеми възникващи по време на транзакцията.

Най високите стандарти за интегритет

Нашите специалисти в сферата на Корпоративните финаси са признати като качествени професионалисти от финансовата общност и вие може да очаквате поддържането на същите високи стандарти на професионално поведение и от Адванс Консулт.

Ние уважаваме желанието на нашите клиенти за конфеденциалност и полагаме постоянни усилия за предоставяне на възможно най-добрите решения по отношение на критичните цели и задачи.