Начало | Актуално | Европейската икономика продължава да изостава от американската

Европейската икономика продължава да изостава от американската

Европейската икономика продължава да изостава от американската, сочи традиционното проучване "Барометър за реформи – пролет 2016" на Конфедерацията на европейския бизнес. Българската стопанска камара е член на конфедерацията. Така едва 20% от препоръчаните от Европейската комисия реформи са били изпълнени на национално равнище.

Общата данъчна тежест в ЕС остава над 50% по-висока спрямо САЩ и над 25% по-висока, отколкото в Япония. Необходими са допълнителни усилия от страна на държавите-членки за подобряване на фискалната устойчивост чрез усилия за намаляване на публичните разходи, вместо чрез увеличение на данъците.

В България общата данъчна тежест е 42.1%, т.е. малко по-ниска от средната за ЕС (48.2%) и с около 40 на сто по-висока от тази в САЩ. Данъчната тежест върху труда е почти 40% по-висока, отколкото в САЩ и Япония. Тази тежест трябва да бъде намалена, за да се насърчи създаването на нови работни места.

Данъчната тежест върху труда у нас е 33.6% при средно 51% за ЕС. Само 45% от населението над 25 години в ЕС участват в някакъв вид обучение, в сравнение с почти 60% в САЩ.

Експертите препоръчват правителствата да дадат приоритет на образованието, така че хората от всички възрасти да имат знания и умения, които са им необходими, за да успеят на пазара на труда. Индустриалните енергийни цени остават над 2.5 пъти по-високи в ЕС спрямо тези в САЩ.

Специална глава в проучването е посветена на последиците от застаряването на населението – процес, който в ЕС се очаква да бъде много по-драматичен, отколкото в САЩ.

Сериозната промяна във възрастовото разпределение на населението има значителни фискални последици, поради свиването на данъчната основа, дължаща се на по-малкото работещи хора и, в същото време – увеличение на разходите, свързани с повишаването на средната възраст на населението. Това увеличава необходимостта от спешни реформи в сфери като пазара на труда, ученето през целия живот и пенсионната система.

В ЕС коефициентът на възрастова зависимост се очаква да се увеличи от 29% в момента до 54% през 2050 г., докато в САЩ това съотношение ще нарасне от 22% само до 37%.

Делът на разходите за обществено здравеопазване на хората над 65 години в ЕС се очаква да се увеличи от 46% днес до почти 62% през 2050 година.

Актуално

Китайските инвестиции в Европа достигнаха рекордните 23 млрд. долара

11.03.2016Инвестициите на китайски компании в Европа и Съединените щати са достигнали рекордно високи нива въпреки забавения растеж на втората най-голяма икономика в света, пише Financial Times.

Според данните на консултантските фирми Baker & McKenzie и Rhodium Group контролираните от държавата и частните китайски бизнеси са инвестирали през миналата година безпрецедентните 23 млрд. долара в страните от ... още

Европейската икономика продължава да изостава от американската

11.03.2016Европейската икономика продължава да изостава от американската, сочи традиционното проучване "Барометър за реформи – пролет 2016" на Конфедерацията на европейския бизнес. Българската стопанска камара е член на конфедерацията. Така едва 20% от препоръчаните от Европейската комисия реформи са били изпълнени на национално равнище.

Общата данъчна тежест в ЕС остава над 50% по-висока спрямо САЩ и на... още

Заглавие на актуалната новина

22.04.2010Текст на актуалната новина. Текст на актуалната новина.

Текст на актуалната новина. Текст на актуалната новина. Текст на актуалната новина. Текст на актуалната новина. Текст на актуалната новина.... още

1