Начало | Компанията

Компанията

Адванс Консулт е водеща компания в сферата на финансовите консултации.

Нашите консултантски услуги са предназначени за подпомагане на нашите клиенти, при разработване и изпълнение на техните финансови и оперативни стратегии, които са от решаващо значение за постигане на растеж, добавяне на стойност за техните компании и бизнес и осигуряване на ликвидност.

Чествайки 10 години в бизнеса, Адванс Консулт работи усилено за изграждането на консултантска практика за комплексно обслужване на нашите клиенти, която е базирана на познаване на проблемите им и предлагне на съвет, които гарантира повишаване стойността на бизнеса.

Партньорите във фирмата считат, че качеството на услугата се определя, от това че тя се предлага от утвърдени професионалисти на разумна цена. Нашето фокусиране върху базисните бизнес компоненти, като качествени технически услуги, отзивчивост и разумни цени позволи на фирмата ни да развие и поддържа стабилна консултантска практика, както от корпоративни и индивидуални клиенти, така и от предприятия с нестопанска цел.

 Ние се ангажираме с поддържането на високи етични стандарти, които гарантират избягване конфликт на интереси във всички аспекти на нашия бизнес.