Начало | Инвестиционно банкиране | Сливания и придобивания

Сливания и придобивания

Адванс Консулт е независима консултантска компания в областта на сливания и придобивания на предприятия, които включват курортни комплекси, производствени предприятия, строителни, издателски и дистрибуторски фирми.

Нашият екип има богат опит, като сме работили по повече от двадесет сделки през последните пет години. Освен това, всеки един от членовете на екипа има богат опит в областта на корпоративните финанси и данъчно планиране, включително придобивания, сливания и поглъщания.

Ние подпомагаме нашите клиенти през целия процес: от проучване на пазара, за установяване на контакт с потенциални цели, комплексна проверка, оценка и анализ, преговори, съгласуване на работата с външни консултанти (одитори, адвокати и финансови институции) до успешно финализиране на транзакцията.

Предлагани услуги:

Дю дилиджънс:
Ние предлагаме комплексна услуга, с цел да ви осигурим достъп до валидна финансова информация, предлагана от дружеството, което се продава и ви подпомагаме при оценката на тази информация.

Оценка и анализ: Ние помагаме при анализа на ключовите параметри за представяне на бизнеса: управление, услуги, репутация, пазарен дял и местоположение. Ние оценяваме историческите данни и помагаме да се подготвят финансови прогнози.

Преговори: Ние ви помогаме при избора на стратегия и съдействаме за реализирането и през целия процес на преговорите.

Правна консултация:
Ние проверяваме, дали споразумението по транзакцията е структурирано така, че да ви помогне да постигнете планираните финансови и данъчни цели.

Алтернативи за финансиране:
Като част от цялостния бизнес план, ние можем да ви помогнем при разработването на финансови прогнози, които да бъдат обсъдени с банковите и други финансови институции, с цел да се изберат най-добрите възможности за финансиране.

Услуги след финализиране на транзакцията: Ние можем да Ви помогнем при оптимизиране на финансовата отчетност, счетоводните системи, бизнес структурата и данъчно планиране на придобитото дружество.

Продажба на бизнес:
Услугите за продажба на бизнес са сходни с тези при сливане или придобиване на бизнес. Сред тях са бизнес оценки за установяване на справедливи пазарни цени, помощ при преговори и оценка на оферта, изготвяне на договори за покупко-продажба.

Ако решите да изберете Адванс Консулт за свой партньор, ние познавайки процеса в детайли, определено ще ви спестим време и усилия, за проучване на пазара, за установяване на контакт с потенциални цели, дю дилиджънс, оценка, анализ , преговори и подписване на споразумения за покупка или продажба.

Ние знаем как да определим перспективния бизнес и как да структурираме във ваш интерес, най-добрите договори за покупка или продажба.